Excel-hajen

Excel-hajen

Sådan læser man en kommasepareret fil ind i Excel:

Private Sub LoadFile(filnam As String, sep as String)
    Open filnam For Input As 1
    While Not EOF(1)
        Line Input #1, inp
        word = Split(inp, sep)
        For ColOffset = 0 To UBound(word)
            ActiveCell.Offset(RowOffset, ColOffset) = word(ColOffset)
        Next
        RowOffset = RowOffset + 1
    Wend
    Close #1
End Sub

Hvis du har andre ting der skal løses, så lad mig høre. Det kan være mailing af hundredvis af fakturaer på PDF, hvor kundenummere ikke står i navnet, men kun inde i PDF-filen, eller ensretning af opsamlede data fra uens formater.